Voor wiens risico komen minuren?

4 oktober 2022
4 oktober 2022 Rechtswinkel Oss

Voor wiens risico komen minuren?

Heeft u een contract voor een bepaald aantal uren? Dan zult u vast het begrip plus- en min-uren kennen. In de wet is er niets opgenomen over plus- of min-uren. Dit betekent dat het per cao kan verschillen welke regels daarover precies zijn vastgelegd. Ook kan het zijn dat in uw arbeidscontract afwijkende afspraken zijn gemaakt over plus- en min-uren. Over het algemeen geldt dat de werkgever het loon doorbetaalt, ook al zijn niet alle uren die maand gemaakt. U zal dan waarschijnlijk als werknemer de min-uren later moeten inhalen. Het kan zo zijn dat uw werkgever u te weinig inroostert, waardoor u niet aan uw uren kunt komen. In dit geval komen de min-uren in principe voor rekening van uw werkgever. Dit is anders wanneer er andere afspraken zijn gemaakt in de cao van uw sector. 

 

Zo was er een tijdje terug een rechtszaak aangespannen door de FNV tegen de Wibra. De Wibra kon een lange tijd (door COVID-19) niet voldoende uren bieden aan haar werknemers, waardoor deze werknemers min-uren opbouwden. Vervolgens, toen de Wibra weer meer uren kon bieden, moesten de werknemers de opgebouwde min-uren inhalen. Dit vond de FNV niet eerlijk, aangezien het niet aan de werknemers te wijten was dat zij die min-uren hadden opgebouwd. Nu was de vraag of de werkgever de werknemers deze uren mocht laten inhalen. De rechter heeft in deze rechtszaak besloten dat de werkgever dit mocht doen. Dit kwam omdat in de cao waar de Wibra onder viel was bepaald dat de werkgever in bepaalde periodes de werknemers minder mocht inroosteren, om ze vervolgens in andere periodes deze uren te laten inhalen. Dat dit bij de Wibra in dit geval mocht, betekent niet dat dit voor alle sectoren zo is. 

 

Het verschilt per cao of uw werkgever u min-uren mag laten inhalen wanneer deze niet door u zijn ontstaan. Wilt u weten of uw werkgever u min-uren mag laten inhalen? Kom dan langs op een van onze spreekuren of maak een telefonische afspraak! 

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Rosalinda Coenen. Rosalinda is student Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.