Over ons

Over Rechtswinkel Oss, de partners, het huidige bestuur en de raad van toezicht.

Over Rechtswinkel Oss

Bij een rechtswinkel kunt u terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel Oss helpt u kosteloos met uw vragen omtrent het recht. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren naar uw verhaal. De vrijwilligers studeren Rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen over uw juridische positie, dus over uw rechten en plichten. Als het om ingewikkelde juridische brieven gaat, kunnen zij het u uitleggen in begrijpelijke taal.

Vervolgens zullen de medewerkers advies geven. Hierbij zal worden besproken wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat voor stappen u mogelijk kunt verwachten van de wederpartij.

Indien nodig helpt de rechtswinkel met het opstellen van een brief, een bezwaarschrift of een beroepschrift. In sommige gevallen zal de rechtswinkel een zaak innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel namens u het probleem gaat oplossen.

Bent u van plan om langs te komen op één van onze spreekuren? Wij verzoeken u vriendelijk de stukken mee te nemen die relevant zijn voor de beantwoording van uw vraag. Zo kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Stichting Rechtswinkel Oss draait namelijk op het werk van vrijwilligers. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van subsidies en giften. U kunt ons steunen door middel van een gift op rekeningnummer NL73RABO 0152781889 t.n.v. Stg. Rechtswinkel Oss.

Partners van Rechtswinkel Oss

Bestuur

In april 2023 zal het veertiende bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aantreden. Dit bestuur wordt gevormd door Thijmen Brummelhuis, Michelle Boosten en Lisa van Heteren.

Thijmen Brummelhuis – Voorzitter

Michelle Boosten – Penningmeester

Lisa van Heteren – Secretaris

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Bjorn Eggen, Irene Theunisse, Julie Wassenberg, Alexander Thijssen, Vera Weling, Max Theunisse en Fleur den Ouden.

Dhr. mr. Bjorn Eggen (voorzitter)
Tijdens zijn studie is Bjorn Eggen ruim vier jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en als bestuurslid bij Rechtswinkel Oss. Sinds de afronding van zijn masters Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, is Eggen werkzaam als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Bij de vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hij onderzoek naar onder andere openbare ordeverstoringen. Hij haalt energie uit het contact met studenten en het er samen met studenten voor zorgen dat juridische adviezen van goede kwaliteit zijn.

Mevr. mr. Irene Theunisse
Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Tijdens haar studie is Irene ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerker, teamcaptain en bestuurslid. Momenteel werkt zij als advocaat in Arnhem. Binnen de Raad van Toezicht bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden.

Mevr. mr. Julie Wassenberg
Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

Dhr. mr. Alexander Thijssen MBA
Alexander Thijssen is één van de initiatiefnemers van Rechtswinkel Oss en vervulde de rol van oprichtingsvoorzitter. Thijssen studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit, in die periode was hij enkele jaren vrijwilliger en later voorzitter van Rechtswinkel Nijmegen-West en later Rechtswinkel Oss.

Mevr. mr. Vera Weling
Vera Weling heeft de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is ze ruim 2,5 jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Oss. Zij heeft ervaring opgedaan als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid van het zevende bestuur van de rechtswinkel. Vanuit haar ervaring als financieel bestuurslid is zij lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht. Momenteel werkt Vera als advocaat bij een advocatenkantoor in Veldhoven.

Dhr. mr. Max Theunisse MJur
Max Theunisse heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en in Oxford. Hij was voorzitter van het derde bestuur van Rechtswinkel Oss en het oprichtingsbestuur van Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss. Tegenwoordig verricht hij promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de juridische normen voor bestuurlijke integriteit. Tevens is hij als docent aan diezelfde universiteit verbonden.

Mevr. mr. Fleur den Ouden
Fleur den Ouden is tijdens haar studie drie jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerkster en teamcaptain. Na de afronding van de masters Strafrecht en Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is Fleur een aantal jaren werkzaam geweest bij het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. Momenteel is zij als promovenda verbonden aan de Erasmus Universiteit en doceert zij het vak Formeel belastingrecht. Vanuit haar ervaring met fiscale aangelegenheden is Fleur lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.