Over ons

Over Rechtswinkel Oss, de partners, het huidige bestuur en de raad van toezicht.

Over Rechtswinkel Oss

Bij een rechtswinkel kunt u terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel Oss helpt u kosteloos met uw vragen omtrent het recht. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren naar uw verhaal. De vrijwilligers studeren Rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen over uw juridische positie, dus over uw rechten en plichten. Als het om ingewikkelde juridische brieven gaat, kunnen zij het u uitleggen in begrijpelijke taal.

Vervolgens zullen de medewerkers advies geven. Hierbij zal worden besproken wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat voor stappen u mogelijk kunt verwachten van de wederpartij.

Indien nodig helpt de rechtswinkel met het opstellen van een brief, een bezwaarschrift of een beroepschrift. In sommige gevallen zal de rechtswinkel een zaak innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel namens u het probleem gaat oplossen.

Bent u van plan om langs te komen op één van onze spreekuren? Wij verzoeken u vriendelijk de stukken mee te nemen die relevant zijn voor de beantwoording van uw vraag. Zo kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Stichting Rechtswinkel Oss draait namelijk op het werk van vrijwilligers. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van subsidies en giften. U kunt ons steunen door middel van een gift op rekeningnummer NL73RABO 0152781889 t.n.v. Stg. Rechtswinkel Oss.

Partners van Rechtswinkel Oss

Bestuur

In april 2024 is het 15e bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aangetreden. Dit bestuur wordt gevormd door Tess Menting, Silke Elfrink en Lisa Sieben.

Tess Menting – Voorzitter

Silke Elfrink – Penningmeester

Lisa Sieben – Secretaris

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn B. Eggen, I. Theunisse, J. Wassenberg, V. Weling, M. Theunisse en F. den Ouden.

Dhr. mr. B. Eggen (voorzitter)

Mevr. mr. I. Theunisse

Mevr. mr. J. Wassenberg

Mevr. mr. V. Weling

Dhr. mr. dr. M. Theunisse MJur

Mevr. mr. F. den Ouden

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.