Over ons

Over Rechtswinkel Oss, de partners, het huidige bestuur en de raad van toezicht.

Over Rechtswinkel Oss

Bij een rechtswinkel kunt u terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel Oss helpt u kosteloos met uw vragen omtrent het recht. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren naar uw verhaal. De vrijwilligers studeren Rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen over uw juridische positie, dus over uw rechten en plichten. Als het om ingewikkelde juridische brieven gaat, kunnen zij het u uitleggen in begrijpelijke taal.

Vervolgens zullen de medewerkers advies geven. Hierbij zal worden besproken wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat voor stappen u mogelijk kunt verwachten van de wederpartij.

Indien nodig helpt de rechtswinkel met het opstellen van een brief, een bezwaarschrift of een beroepschrift. In sommige gevallen zal de rechtswinkel een zaak innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel namens u het probleem gaat oplossen.

Bent u van plan om langs te komen op één van onze spreekuren? Wij verzoeken u vriendelijk de stukken mee te nemen die relevant zijn voor de beantwoording van uw vraag. Zo kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Stichting Rechtswinkel Oss draait namelijk op het werk van vrijwilligers. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van subsidies en giften. U kunt ons steunen door middel van een gift op rekeningnummer NL73RABO 0152781889 t.n.v. Stg. Rechtswinkel Oss.

Partners van Rechtswinkel Oss

Bestuur

In april 2020 is het elfde bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aangetreden. Dit bestuur wordt gevormd door Anne Lap, Luuk van Marwijk, Emma Heijnen en Emma van Dijk.

 

Anne Lap (voorzitter)

Anne is komend jaar de voorzitter van het elfde bestuur. Dit houdt onder andere in dat ze de vergaderingen leidt en contact onderhoudt met de partnerkantoren. Ze is geboren in Nijmegen en heeft in 2016 haar VWO-diploma gehaald op het Kandinsky College. Ze heeft haar bachelor Notarieel recht afgerond en is in september gestart met de master Fiscaal recht. Anne is sinds februari 2019 actief als medewerker en teamcaptain bij Stichting Rechtswinkel Oss. Daarnaast is ze werkzaam als werkstudent bij Hekkelman advocaten & notarissen in Nijmegen.

Luuk van Marwijk (penningmeester)

Luuk is aankomend jaar de penningmeester, wat betekent dat hij zich bezig gaat houden met het financiële reilen en zeilen van Stichting Rechtswinkel Oss. Daarnaast zal hij zich bezighouden met een deel van de Marketing van de rechtswinkel. Luuk is geboren in Nijmegen en heeft zijn vwo-diploma behaald aan het Canisius College. Hij heeft zijn bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond en is momenteel bezig met de master Burgerlijk recht. Luuk is sinds september 2019 actief bij de rechtswinkel.

Emma Heijnen (secretaris)

Emma vervult dit jaar de rol van secretaris van Stichting Rechtswinkel Oss. Ze is geboren in Hilversum, opgegroeid in Heerewaarden en heeft aan het Stedelijk Gymnasium in Den Bosch haar vwo-diploma behaald. Momenteel woont zij in Nijmegen, waar zij in het laatste jaar van haar bachelor Nederlands Recht zit. In september zal zij beginnen aan een juridische master, waarna zij een halfjaar wil gaan studeren in Scandinavië. Emma is sinds februari 2019 werkzaam als medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Emma van Dijk (vicevoorzitter)

Emma vervult aankomend jaar de rol van vicevoorzitter. Dit houdt in dat zij zich bezig gaat houden met het sociale gedeelte, waaronder sollicitaties en opleiding van medewerkers. Zij is geboren in Arnhem, opgegroeid in Elst en heeft aan het Citadel College in Lent haar vwo-diploma behaald. Momenteel zit zij in het laatste jaar van haar bachelor Nederlands recht aan de Radboud Universiteit. In het volgende collegejaar zal zij beginnen aan de master Strafrecht, waarna zij ook stage wil gaan lopen. Emma is sinds september 2019 actief als medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Bjorn Eggen, Rogier van Lonkhuijsen, Irene Theunisse, Arja Dieteren, Alexander Thijssen, Julie Wassenberg en Vera Weling.

Dhr. mr. B.V.G. Eggen (voorzitter)

Tijdens zijn studie is Bjorn Eggen ruim vier jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en als bestuurslid bij Rechtwinkel Oss. Sinds de afronding van zijn masters Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, is Eggen werkzaam als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Bij de vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hij onderzoek naar onder andere openbare ordeverstoringen. Hij haalt energie uit het contact met studenten en het er samen met studenten voor zorgen dat juridische adviezen van goede kwaliteit zijn.

Dhr. R.F.J. van Lonkhuijsen, BBA (secretaris)

Rogier van Lonkhuijsen voltooide zijn middelbare school aan het Titus Brandsmalyceum in Oss en studeerde MER/Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Momenteel is hij werkzaam als insights analyst bij een internationaal marktonderzoeksbureau welke de focus heeft liggen op de FMCG-markt. Rogier is secretaris van de Raad van Toezicht en houdt zich onder andere bezig met de “financiële gezondheid” van de stichting. Daarnaast ondersteunt hij waar nodig de overige leden van de Raad met het opstellen nieuwe doelen voor de stichting en haar bestuur zodat de organisatie innovatief en vernieuwend blijft.

Mevr. mr. I.L.M.W. Theunisse

Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Tijdens haar studie is Irene ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerker, teamcaptain en bestuurslid. Momenteel werkt zij als advocaat in Amsterdam. Binnen de Raad van Toezicht bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden.

Mevr. mr. J.M. Wassenberg

Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

Dhr. mr. A.C.L.F. Thijssen

Alexander Thijssen is één van de initiatiefnemers van Rechtswinkel Oss en vervulde de rol van oprichtingsvoorzitter. Thijssen studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit, in die periode was hij enkele jaren vrijwilliger en later voorzitter van Rechtswinkel Nijmegen-West en later Rechtswinkel Oss. Binnen de Raad van Toezicht heeft hij de strategie en innovatie van de organisatie als aandachtsgebied.

Mevr. mr. V.H.L. Weling

Vera Weling heeft de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is ze ruim 2,5 jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Oss. Zij heeft ervaring opgedaan als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid van het zevende bestuur van de rechtswinkel. Vanuit haar ervaring als financieel bestuurslid is zij lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht. Momenteel werkt Vera als advocaat bij een advocatenkantoor in Veldhoven.

Dhr. mr. M.H.W.C.M. Theunisse MJur

Max Theunisse heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en in Oxford. Hij was voorzitter van het derde bestuur van Rechtswinkel Oss en het oprichtingsbestuur van Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss. Tegenwoordig verricht hij promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de juridische normen voor bestuurlijke integriteit. Tevens is hij als docent aan diezelfde universiteit verbonden.

Mevr. mr. F.A.C. den Ouden

Fleur den Ouden is tijdens haar studie drie jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerkster en teamcaptain. Sinds de afronding van de masters Strafrecht en Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is Fleur werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Vanuit haar ervaring met fiscale aangelegenheden is Fleur lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.