Over ons

Over Rechtswinkel Oss, de partners, het huidige bestuur en de raad van toezicht.

Over Rechtswinkel Oss

Bij een rechtswinkel kunt u terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel Oss helpt u kosteloos met uw vragen omtrent het recht. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren naar uw verhaal. De vrijwilligers studeren Rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen over uw juridische positie, dus over uw rechten en plichten. Als het om ingewikkelde juridische brieven gaat, kunnen zij het u uitleggen in begrijpelijke taal.

Vervolgens zullen de medewerkers advies geven. Hierbij zal worden besproken wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat voor stappen u mogelijk kunt verwachten van de wederpartij.

Indien nodig helpt de rechtswinkel met het opstellen van een brief, een bezwaarschrift of een beroepschrift. In sommige gevallen zal de rechtswinkel een zaak innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel namens u het probleem gaat oplossen.

Bent u van plan om langs te komen op één van onze spreekuren? Wij verzoeken u vriendelijk de stukken mee te nemen die relevant zijn voor de beantwoording van uw vraag. Zo kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Stichting Rechtswinkel Oss draait namelijk op het werk van vrijwilligers. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van subsidies en giften. U kunt ons steunen door middel van een gift op rekeningnummer NL73RABO 0152781889 t.n.v. Stg. Rechtswinkel Oss.

Partners van Rechtswinkel Oss

Bestuur

In april 2021 is het twaalfde bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aangetreden. Dit bestuur wordt gevormd door Emma Jacobs, Iris Teunesen, Esther Hermans, Vera Verhoeven en Yamila Cromberge.

 

Emma Jacobs – Voorzitter

Emma is komend jaar de voorzitter van het twaalfde bestuur van Rechtswinkel Oss. Dit houdt in dat ze onder andere vergaderingen voorbereidt, contact onderhoudt met oud-medewerkers en samen met Vera contact onderhoudt met de partnerkantoren. Ze is geboren in Alphen aan de Rijn, na drie maanden naar Wageningen verhuisd en heeft in 2017 de havo afgerond op het Marnix College te Ede. Vervolgens heeft ze haar propedeuse HBO-rechten behaald op de HAN in Nijmegen waarna ze naar het Radboud is gegaan om daar de bachelor Rechtsgeleerdheid te volgen, deze heeft ze in juli 2021 afgerond. Momenteel volgt Emma de masterspecialisatie Burgerlijk recht aan de Radboud universiteit. Emma is sinds april 2020 actief als medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Iris Teunesen – Penningmeester

Iris vervult  dit jaar de taak als penningmeester. Dit betekent dat ze zich vooral bezig zal houden met de financiële aspecten van de rechtswinkel. Ze is geboren en getogen in Oss waar ze ook naar het Maaslandcollege ging. Hier rondde ze de havo af. Op het Fontys in Eindhoven heeft ze haar propedeuse Financial Services Management gehaald. Met deze op zak besloot ze haar educatie voort te zetten aan de Radboud Universiteit waar ze in 2021 haar bachelor Notarieel recht behaalde. Sinds september volgt ze de masterspecialisatie Strafrecht aan de Radboud. Iris werkt sinds februari 2019 als medewerkster bij Rechtswinkel Oss waar ze intern doorgegroeid is als planner en teamcaptain.

Esther Hermans – Secretaris

Esther vervult dit jaar de rol van secretaris en bestuurslid kwaliteit en opleiding. Dit houdt in dat ze zich bezig zal houden met de verslaglegging van de rechtswinkel en met (het verbeteren van) de kwaliteit van de adviezen. Daarnaast gaat ze de medewerkers van Rechtswinkel Oss intern opleiden. Ze is geboren en getogen in Heesch en heeft haar VWO-diploma behaald op het Maaslandcollege in Oss. Ze heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid op de Radboud Universiteit in Nijmegen afgerond en is in gestart met de dubbele master Staats- en Bestuursrecht en Burgerlijk recht. Esther is sinds september 2019 als medewerkster en teamcaptain werkzaam bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Vera Verhoeven – Vicevoorzitter

Vera vervult dit jaar de rol van vicevoorzitter en bestuurslid marketing en communicatie. Dit jaar gaat ze zich bezighouden met het ontwikkelen van een sterke vernieuwing in het beleid omtrent de externe profilering, het initiëren van de relaties binnen het maatschappelijk middenveld, samen met Emma het onderhouden van het contact met de partnerkantoren en samen met Yamila met het vernieuwen van het beleid omtrent campus recruitment. Ze is geboren in Mierlo en heeft haar VWO-diploma behaald aan het Strabrecht College in Geldrop. Hierna is ze verhuisd naar Nijmegen en heeft inmiddels haar bachelor Rechtsgeleerdheid en haar pre-master Bedrijfskunde met succes afgerond. In september is ze gestart met de master Ondernemingsrecht en zal volgend jaar de master Strategic Management volgen. Vera is sinds juni 2020 actief als juridisch medewerker bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Yamila Cromberge – Bestuurslid recruitment en sociale cohesie

Yamila zal aankomend jaar de functie bestuurslid recruitment en sociale cohesie vervullen. Zij zal zich bezighouden met de sociale portefeuille van de rechtswinkel waarbij het werven en aannemen van werknemers centraal staat. Tevens zal zij zich bezighouden met de sociale cohesie binnen de rechtswinkel tussen huidige medewerkers en in relatie tot alumni. Yamila is geboren en getogen in Oss, waar zij haar havo-diploma heeft gehaald aan het Titus Brandsmalyceum. Hierna heeft zij op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen haar propedeuse HBO-rechten behaald en momenteel zit zij in het vierde jaar van de bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit. Yamila is sinds september 2019 actief als medewerker en teamcaptain bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Bjorn Eggen, Irene Theunisse, Julie Wassenberg, Alexander Thijssen, Vera Weling, Max Theunisse en Fleur den Ouden.

Dhr. mr. B.V.G. Eggen (voorzitter)

Tijdens zijn studie is Bjorn Eggen ruim vier jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en als bestuurslid bij Rechtwinkel Oss. Sinds de afronding van zijn masters Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, is Eggen werkzaam als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Bij de vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hij onderzoek naar onder andere openbare ordeverstoringen. Hij haalt energie uit het contact met studenten en het er samen met studenten voor zorgen dat juridische adviezen van goede kwaliteit zijn.

Mevr. mr. I.L.M.W. Theunisse

Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Tijdens haar studie is Irene ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerker, teamcaptain en bestuurslid. Momenteel werkt zij als advocaat in Amsterdam. Binnen de Raad van Toezicht bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden.

Mevr. mr. J.M. Wassenberg

Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

Dhr. mr. A.C.L.F. Thijssen

Alexander Thijssen is één van de initiatiefnemers van Rechtswinkel Oss en vervulde de rol van oprichtingsvoorzitter. Thijssen studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit, in die periode was hij enkele jaren vrijwilliger en later voorzitter van Rechtswinkel Nijmegen-West en later Rechtswinkel Oss. Binnen de Raad van Toezicht heeft hij de strategie en innovatie van de organisatie als aandachtsgebied.

Mevr. mr. V.H.L. Weling

Vera Weling heeft de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is ze ruim 2,5 jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Oss. Zij heeft ervaring opgedaan als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid van het zevende bestuur van de rechtswinkel. Vanuit haar ervaring als financieel bestuurslid is zij lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht. Momenteel werkt Vera als advocaat bij een advocatenkantoor in Veldhoven.

Dhr. mr. M.H.W.C.M. Theunisse MJur

Max Theunisse heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en in Oxford. Hij was voorzitter van het derde bestuur van Rechtswinkel Oss en het oprichtingsbestuur van Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss. Tegenwoordig verricht hij promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de juridische normen voor bestuurlijke integriteit. Tevens is hij als docent aan diezelfde universiteit verbonden.

Mevr. mr. F.A.C. den Ouden

Fleur den Ouden is tijdens haar studie drie jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerkster en teamcaptain. Sinds de afronding van de masters Strafrecht en Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is Fleur werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Vanuit haar ervaring met fiscale aangelegenheden is Fleur lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.