Over ons

Over Rechtswinkel Oss, de partners, het huidige bestuur en de raad van toezicht.

Over Rechtswinkel Oss

Bij een rechtswinkel kunt u terecht met al uw juridische vragen. Rechtswinkel Oss helpt u kosteloos met uw vragen omtrent het recht. De vrijwilligers van Rechtswinkel Oss luisteren naar uw verhaal. De vrijwilligers studeren Rechten aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Bij hen kunt u terecht voor alle vragen over uw juridische positie, dus over uw rechten en plichten. Als het om ingewikkelde juridische brieven gaat, kunnen zij het u uitleggen in begrijpelijke taal.

Vervolgens zullen de medewerkers advies geven. Hierbij zal worden besproken wat uw rechten en plichten zijn, welke stappen u kunt ondernemen en wat voor stappen u mogelijk kunt verwachten van de wederpartij.

Indien nodig helpt de rechtswinkel met het opstellen van een brief, een bezwaarschrift of een beroepschrift. In sommige gevallen zal de rechtswinkel een zaak innemen. Dit betekent dat de rechtswinkel namens u het probleem gaat oplossen.

Bent u van plan om langs te komen op één van onze spreekuren? Wij verzoeken u vriendelijk de stukken mee te nemen die relevant zijn voor de beantwoording van uw vraag. Zo kunnen onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst zijn!

Onze juridische adviezen zijn geheel kosteloos. Stichting Rechtswinkel Oss draait namelijk op het werk van vrijwilligers. Wij zijn daarom geheel afhankelijk van subsidies en giften. U kunt ons steunen door middel van een gift op rekeningnummer NL73RABO 0152781889 t.n.v. Stg. Rechtswinkel Oss.

Partners van Rechtswinkel Oss

Bestuur

In april 2022 is het dertiende bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aangetreden. Dit bestuur wordt gevormd door Pieter Collenteur, Manon Çakir en Gijs Josemans.

Pieter Collenteur – Voorzitter

Pieter vervult dit jaar de rol van voorzitter. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het algemene beleid en onderhoudt hij het contact met de partnerkantoren. Pieter is momenteel bezig met de duale master Onderneming & Recht aan de Radboud Universiteit. Pieter is sinds 2021 actief als medewerker bij Rechtswinkel Oss.

Manon Çakir – Penningmeester

Manon vervult dit jaar de taak van penningmeester. Dit betekent dat ze zich bezig zal houden met de financiële aspecten van de rechtswinkel. Daar komt bij dat zij zich bezig zal houden met de sociale cohesie binnen de rechtswinkel en in relatie tot de alumni waarbij het organiseren van (in)formele activiteiten centraal staat. Manon is momenteel bezig met haar master Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Manon is sinds 2020 actief als medewerker bij Rechtswinkel Oss.

Gijs Josemans – Secretaris

Gijs vervult dit jaar de rol van Recruitment en Marketing. Dit jaar gaat hij zich bezighouden met het ontwikkelen van het beleid omtrent de externe profilering en het initiëren van de relaties binnen het maatschappelijk middenveld. Hij zal zich verder bezighouden met de sociale portefeuille van de rechtswinkel waarbij het werven en aannemen van werknemers centraal staat. Hij volgt de bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit. Gijs is sinds 2021 actief als medewerker bij Rechtswinkel Oss.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Bjorn Eggen, Irene Theunisse, Julie Wassenberg, Alexander Thijssen, Vera Weling, Max Theunisse en Fleur den Ouden.

Dhr. mr. B.V.G. Eggen (voorzitter)

Tijdens zijn studie is Bjorn Eggen ruim vier jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en als bestuurslid bij Rechtwinkel Oss. Sinds de afronding van zijn masters Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, is Eggen werkzaam als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Bij de vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hij onderzoek naar onder andere openbare ordeverstoringen. Hij haalt energie uit het contact met studenten en het er samen met studenten voor zorgen dat juridische adviezen van goede kwaliteit zijn.

Mevr. mr. I.L.M.W. Theunisse

Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Tijdens haar studie is Irene ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerker, teamcaptain en bestuurslid. Momenteel werkt zij als advocaat in Amsterdam. Binnen de Raad van Toezicht bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden.

Mevr. mr. J.M. Wassenberg

Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

Dhr. mr. A.C.L.F. Thijssen

Alexander Thijssen is één van de initiatiefnemers van Rechtswinkel Oss en vervulde de rol van oprichtingsvoorzitter. Thijssen studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit, in die periode was hij enkele jaren vrijwilliger en later voorzitter van Rechtswinkel Nijmegen-West en later Rechtswinkel Oss. Binnen de Raad van Toezicht heeft hij de strategie en innovatie van de organisatie als aandachtsgebied.

Mevr. mr. V.H.L. Weling

Vera Weling heeft de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is ze ruim 2,5 jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Oss. Zij heeft ervaring opgedaan als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid van het zevende bestuur van de rechtswinkel. Vanuit haar ervaring als financieel bestuurslid is zij lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht. Momenteel werkt Vera als advocaat bij een advocatenkantoor in Veldhoven.

Dhr. mr. M.H.W.C.M. Theunisse MJur

Max Theunisse heeft rechten gestudeerd in Nijmegen en in Oxford. Hij was voorzitter van het derde bestuur van Rechtswinkel Oss en het oprichtingsbestuur van Stichting Vrienden van Rechtswinkel Oss. Tegenwoordig verricht hij promotieonderzoek aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de juridische normen voor bestuurlijke integriteit. Tevens is hij als docent aan diezelfde universiteit verbonden.

Mevr. mr. F.A.C. den Ouden

Fleur den Ouden is tijdens haar studie drie jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerkster en teamcaptain. Sinds de afronding van de masters Strafrecht en Fiscaal recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is Fleur werkzaam bij het Openbaar Ministerie. Vanuit haar ervaring met fiscale aangelegenheden is Fleur lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht.

Kosteloos juridisch advies?

Maak een afspraak met één van onze medewerkers.