Wat betekent het om een oproepkracht te zijn?

13 januari 2023
13 januari 2023 Rechtswinkel Oss

Wat betekent het om een oproepkracht te zijn?

Wat betekent het om een oproepkracht te zijn?

 

Veel mensen werken als oproepkracht. U wordt aangemerkt als oproepkracht als u geen vast aantal arbeidsuren heeft afgesproken in uw arbeidsovereenkomst en u moet werken als uw werkgever u oproept. Als oproepkracht kunt u verschillende overeenkomsten hebben, bijvoorbeeld een nulurencontract of een min-maxcontract. Sommige rechten kunnen verschillen op basis van het soort contract dat u heeft, maar een aantal rechten zijn hetzelfde. Sinds 2020 zijn de regels aangepast voor oproepcontracten.

 

Als oproepkracht met een nulurencontract heeft u alleen recht op loon over de uren die u daadwerkelijk werkt. Als u niet werkt, heeft u geen recht op loon. Als u een min-maxcontract heeft, krijgt u het minimaal aantal uren dat u heeft afgesproken betaald, ook als u minder uur heeft gewerkt. In de cao of in uw contract kan iets anders zijn afgesproken over het recht op loondoorbetaling.

 

Een ander recht dat u als oproepkracht heeft, is dat een dienst minimaal drie uur moet bedragen. Als uw werkgever u voor minder uren oproept, dan heeft u toch recht op loon van drie uur. Verder moet u minimaal vier dagen van tevoren te horen krijgen of u moet werken. Als uw werkgever u te laat oproept, bent u niet verplicht de oproep te accepteren. Als uw werkgever binnen deze vier dagen de oproep weer intrekt of aanpast, heeft u toch recht op loon zoals de situatie was voordat de werkgever deze had ingetrokken of de tijden had aangepast. Van de termijn van vier dagen kan in uw cao worden afgeweken, maar let op dat de oproeptermijn termijn minimaal 24 uur moet bedragen. Bovendien is uw werkgever verplicht om u een vast aantal uren aan te bieden, indien u al langer dan twaalf maanden als oproepkracht werkt. 

 

Twijfelt u of er een uitzondering op de in deze column genoemde rechten is opgenomen in uw contract of in de cao die voor u geldt? Dit zoeken wij graag voor u uit!

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Melike Gülçür. Melike is studente rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.