21 juli 2020 Lap Marketing

Stilzwijgende verlenging van lidmaatschap sportschool

Het lidmaatschap van een sportschool wordt soms automatisch verlengd, zonder dat u hiervan weet. Het contract loopt dan ‘stilzwijgend’ door. Mag een sportschool zomaar het lidmaatschap stilzwijgend verlengen? En hoe komt u van deze overeenkomst af?

Indien u een abonnement afsluit bij een sportschool, doet u dat in beginsel meestal voor een vaste periode van een jaar. In dat geval bent u voor een bepaalde periode gebonden aan het abonnement en kunt u meestal niet tussentijds opzeggen. De sportschool mag na afloop van de eerste contractperiode het lidmaatschap stilzwijgend verlengen, mits dit wordt omgezet naar onbepaalde tijd. Dit houdt in dat u vanaf dat moment iedere maand kunt opzeggen. Bij opzegging dient een opzegtermijn in acht te worden genomen van maximaal 1 maand. U kunt uw abonnement opzeggen op dezelfde manier als dat u het heeft gesloten. Dus als u het contract bent aangegaan via de telefoon, kan het ook op deze manier opgezegd worden. Het is raadzaam om uw abonnement schriftelijk op te zeggen. Dit kunt u doen door een aangetekende brief te versturen naar de betreffende persoon of bedrijf waarin u schriftelijke bevestiging vraagt voor de opzegging. U kunt op deze manier te allen tijde bewijzen dat u het abonnement daadwerkelijk heeft opgezegd.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Yamila Cromberge. Yamila is studente Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit.