Rechten vader of duomoeder over kinderen (Video)

23 november 2021

Rechten vader of duomoeder over kinderen (Video)

Wanneer u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, krijgt u automatisch gezag over kinderen die u en uw partner krijgen. Erkenning van het kind is hierbij niet nodig. Wat als u niet bent getrouwd en geen geregistreerd partnerschap heeft? Ondanks dat u misschien wel een relatie heeft met elkaar of zelfs samenwoont, krijgt alleen de moeder automatisch gezag over het kind. Mocht u dit willen wijzigen, dan zal er een verzoek moeten worden ingediend voor het krijgen van gezamenlijk gezag over het kind. Dit verzoek moet worden ingediend door beide ouders samen.

Voordat een verzoek tot gezamenlijk gezag kan worden ingediend moet de vader of duomoeder het kind eerst erkennen. Door het kind te erkennen wordt u volgens de wet ouder van het kind. Het erkennen van uw kind regelt u via de gemeente. Een verzoek indienen voor gezamenlijk gezag kan zowel digitaal als schriftelijk. Indien u het verzoek schriftelijk wil indienen zijn daaraan bepaalde administratieve kosten verbonden. Het digitaal indienen van een verzoek tot gezamenlijk gezag is gratis.
Dit kan via de volgende link: https://formulieren.rechtspraak.nl/formulier/Ouderlijk_Gezag_018.aspx/Ouderlijk_Gezag_Inleiding_018.  

Wat verandert er nu u gezag krijgt over het kind? Wanneer u gezag heeft over het kind komen hier bepaalde verantwoordelijkheden bij kijken. U dient bijvoorbeeld het kind te verzorgen en opvoeden, u beheert de spullen en het geld van het kind en u bent wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Deze onderhoudsplicht van het kind duurt totdat het kind 21 is. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Rosalinda Coenen. Rosalinda is student Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.