Huurbescherming: uw rechten als huurder

29 juli 2022
29 juli 2022 Rechtswinkel Oss

Huurbescherming: uw rechten als huurder

Wanneer u een huurcontract heeft, kan uw verhuurder dit contract niet zomaar opzeggen. De mate van bescherming die u heeft, hangt onder andere af van de afgesproken duur van het huurcontract. Wanneer u een tijdelijk huurcontract heeft en de verhuurder dit contract eerder wil beëindigen, mag u dat weigeren. Het contract eindigt na de afgesproken periode of door opzegging van u als huurder. Uw verhuurder moet u tijdig laten weten dat de huur stopt na de afgesproken termijn. Hij moet dit minimaal 1 maand of maximaal 3 maanden voor de afgesproken einddatum schriftelijk aan u mededelen. Wanneer u een vast huurcontract heeft, heeft u meer huurbescherming. Uw verhuurder kan het huurcontract dan alleen maar opzeggen om redenen die in de wet staan. 

 

Redenen die in de wet genoemd worden, zijn onder andere overlast, huurachterstand of dringend eigen gebruik. Dringend eigen gebruik wil zeggen dat de verhuurder de verhuurde woning zelf dringend nodig heeft. Voor al deze gevallen geldt dat als u niet akkoord gaat met de opzegging, de verhuurder naar de rechter zal moeten stappen om het huurcontract op te zeggen. Als de rechter oordeelt dat het huurcontract kan worden beëindigd op grond van dringend eigen gebruik, zal uw verhuurder u moeten helpen met het zoeken naar andere woonruimte. Het is hierbij voldoende als de verhuurder kan aantonen dat er passende vervangende woonruimte beschikbaar is. 

 

De verhuurder moet bij het opzeggen van de huur rekening houden met de opzegtermijn. Wat deze opzegtermijn is, is afhankelijk van hoe lang u de woningruimte al huurt. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Mees Bouwmeister. Mees is student Recht & Management aan de Radboud Universiteit.