Help, mijn buren willen mijn uitzicht belemmeren

31 augustus 2022
31 augustus 2022 Rechtswinkel Oss

Help, mijn buren willen mijn uitzicht belemmeren

 

Willen uw buren iets gaan bouwen of slopen waarvoor zij een vergunning nodig hebben en bent u het er niet mee eens? Kom in bezwaar! 

 

Er kunnen zich twee situaties voordoen. In het eerste geval moeten uw buren de omgevingsvergunning nog aanvragen. In dat geval raad ik u aan om in gesprek te gaan met uw buren en samen tot een oplossing te komen. Hebben uw buren de omgevingsvergunning al aangevraagd? Dan is de gemeente verplicht om dit bekend te maken via de website of een buurtkrant. U kunt op deze bekendmaking reageren door middel van een brief om te laten weten dat u het niet eens bent met de aanvraag. Deze brief heet een zienswijze. Echter, als uw buren zich aan de bouwvoorschriften houden, dan is de gemeente niet verplicht rekening te houden met uw wensen.

 

In het tweede geval hebben uw buren de omgevingsvergunning al gekregen. U kunt dan binnen zes weken na het besluit bezwaar maken. Om bezwaar te kunnen maken, moet u wel worden aangemerkt als belanghebbende. Dat bent u bijvoorbeeld als u direct naast uw buren woont of uw uitzicht wordt belemmerd door het bouwwerk. Indien u al een zienswijze had verstuurd, dan hoeft u geen bezwaarschrift aan te tekenen. U kunt dan namelijk meteen naar de bestuursrechter. De gemeente kijkt op grond van uw bezwaar of er goede redenen zijn om de vergunning terug te draaien. Een goede reden is bijvoorbeeld als uw buren iets willen bouwen wat niet in het bestemmingsplan past of de bouw niet voldoet aan de technische eisen die worden gesteld.  Heeft u hulp nodig met het opstellen van een bezwaarschrift? Dan helpen wij u daar graag mee!

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Melike Gülçür. Melike is studente rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.