Grensoverschrijdend gedrag

9 juni 2022

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer 

Een te vergaand grapje van je baas, een ongepaste of neerbuigende opmerking van een collega op de werkvloer, wat kan je hiertegen doen? Recentelijk was er veel ophef in het nieuws over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Veel bedrijven zijn naar aanleiding van het nieuws over o.a. The Voice opnieuw gaan kijken naar hun beleid met betrekking tot het aanpakken van grensoverschrijdend gedrag. De werkgever heeft de wettelijke plicht om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving. Bedrijven hebben daarom meestal een gedragscode voor werknemers en vaak ook een vertrouwenspersoon in dienst waar medewerkers heen kunnen met hun verhaal. Een probleem is dat werknemers soms niet weten dat deze persoon binnen het bedrijf bestaat en dat er nog steeds veel bedrijven bestaan zonder deze vertrouwenspersoon. Wanneer er tijdens het werk ongepast gedrag naar u wordt vertoond kunt u nagaan of een vertrouwenspersoon binnen uw bedrijf aanwezig is. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal, bemiddelt waar nodig en kan aan u advies geven. Alles wat u bespreekt met deze vertrouwenspersoon valt onder het beroepsgeheim van deze persoon en is dus vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon kan zowel intern als extern door het bedrijf worden aangesteld. Beide vertrouwenspersonen dienen onafhankelijk te werk te gaan. 

 

Momenteel wordt er gewerkt aan een wet in de Tweede Kamer om de vertrouwenspersoon op het werk verplicht te maken. Deze wet is nu nog niet doorgevoerd. Mocht u zich niet comfortabel voelen om naar de interne vertrouwenspersoon toe te gaan met uw verhaal, dan bestaat er zoals gezegd soms ook een extern vertrouwenspersoon waaraan uw bedrijf is gekoppeld. Deze persoon staat buiten uw bedrijf, waardoor de onafhankelijkheid met het bedrijf waar u voor werkt misschien net iets groter is.   

 

Wanneer er nog geen vertrouwenspersoon aangesteld is op uw werk zijn er als werknemer een aantal plekken waar u los van het bedrijf heen kunt gaan. Eén hiervan is het ‘huis voor klokkenluiders’. Dit is een meldpunt waar maatschappelijke misstanden kunnen worden doorgegeven. Afhankelijk van de sector waarin u werkt bestaan er nog een aantal andere meldpunten. Ten slotte kunt u altijd nog naar de rechter of een klacht indienen bij het College van de Rechten voor de Mens.  

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer blijft een vervelend onderwerp. Het is begrijpelijk dat het lastig is een melding te maken van grensoverschrijdend gedrag. Toch is dit de manier om systematisch gedrag van collega’s of uw baas te stoppen zodat u weer met een gerust hart naar het werk toe kan gaan. Verkeert u in een situatie waar u hulp nodig heeft met het opstellen van een brief naar uw werkgever of verwijzing naar externe vertrouwenspersonen of meldpunten, dan kunt u altijd contact opnemen met Stichting Rechtswinkel Oss.  

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Rosalinda Coenen. Rosalinda is student Rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.