De Werkloosheidsuitkering: tijdelijke steun bij inkomensverlies (Video)

7 februari 2022

De Werkloosheidsuitkering: tijdelijke steun bij inkomensverlies (Video)

Wanneer u geheel of gedeeltelijk werkloos wordt, heeft u mogelijk recht op de Werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Dit is een uitkering die tot doel heeft om verlies aan inkomen tijdelijk op te vangen.

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst mag u niet door uw eigen schuld werkloos zijn geworden en moet u in de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minimaal 26 weken hebben gewerkt. Als u dan 5 uur of meer per week van uw werk verliest en direct beschikbaar bent voor betaald werk heeft u recht op de WW-uitkering.

De duur en de hoogte van uw WW-uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Voor de duur van de uitkering wordt gekeken naar de tijd die u heeft gewerkt. De minimale duur van een WW-uitkering bedraagt 3 maanden. Over het algemeen is de maximale duur van de WW-uitkering 24 maanden. In sommige gevallen kan deze maximale duur in de cao zijn verlengd tot 38 maanden. Bij het bepalen van de hoogte van de uitkering is uw salaris van belang. De eerste twee maanden van de looptijd bedraagt de uitkering 75% van het dagloon. De resterende maanden is de uitkering 70% van het dagloon. Het dagloon is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in 1 jaar.

Het recht op een WW-uitkering brengt ook een aantal plichten met zich mee. Een belangrijke voorwaarde voor de WW-uitkering is dat u actief naar passend werk gaat zoeken, de zogenoemde sollicitatieplicht. Het uitgangspunt is dat u minimaal 4 keer per 4 weken moet solliciteren, maar hierop bestaan (tijdelijke) uitzonderingen. Het UWV controleert of u zich aan uw plichten houdt. Wanneer u dit naar het oordeel van het UWV niet doet, kan u tijdelijk minder of geen uitkering krijgen. Na afloop van uw WW-uitkering heeft u mogelijk recht op een andere uitkering, zoals de bijstandsuitkering. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Mees Bouwmeister. Mees is student Recht & Management aan de Radboud Universiteit.