7 juli 2020 Lap Marketing

Wijzigen van vakantiedagen vanwege Covid-19

In diverse werksectoren zoals de zorg en de voedselketen is momenteel elke werknemer nodig. Wat als uw werkgever uw vakantiedagen wil intrekken vanwege de drukte? Indien vakantiedagen door uw werkgever zijn vastgesteld en zijn goedgekeurd, blijft deze afspraak in beginsel gelden.

De werkgever is namelijk wettelijk bevoegd om na overleg (oftewel: niet eenzijdig) uw vakantiedagen naar een ander moment te verplaatsen wanneer er sprake is van gewichtige redenen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer onderbezetting dreigt vanwege een hoog ziekteverzuim of wanneer de vraag naar producten of diensten plotseling sterk is gestegen.

De huidige omstandigheden kunnen zeker een reden geven om vakantiedagen te wijzigen. Eventuele schade (zoals annuleringskosten van een vakantie) die de werknemer lijdt, moet worden vergoed. Ga altijd in overleg met uw werkgever. Raadpleeg daarnaast uw cao: hierin staan mogelijk specifieke regels over het wijzigen van vakantiedagen.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website https://www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Daniëlle van Keulen. Daniëlle is student European Law School aan de Radboud Universiteit.