22 mei 2020 Lap Marketing

Wet Arbeidsmarkt in Balans: de gevolgen voor nul-urencontracten

Sinds 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans van kracht. Deze wet geeft oproepkrachten meer zekerheid. De belangrijkste veranderingen voor oproepkrachten met een nul-urencontract zijn:

  • Uw werkgever dient u minimaal 4 dagen voordat u moet komen werken op te roepen. Bent u opgeroepen, maar annuleert uw werkgever de oproep? Dan is uw werkgever u het loon verschuldigd wat u met de oproep verdiend zou hebben. Deze termijn van 4 dagen kan wel bij cao verkort worden tot 24 uur.
  • Als u 12 maanden als oproepkracht heeft gewerkt, moet uw werkgever u een nieuw contract aanbieden met een vast aantal uren.

Het Coronavirus en nul-urencontracten

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) geldt ook voor werknemers met een nul-urencontract. Als uw werkgever aan de voorwaarden van de regeling voldoet, kan hij in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in uw loonkosten.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Daan Sax van der Weijden. Daan is student Europees recht aan de Radboud Universiteit.