1 juli 2019 Lap Marketing

Waar moet u op letten bij een vaststellingsovereenkomst?

Wanneer u samen met uw werkgever er voor kiest om uw arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslag met wederzijds goedvinden), dient er een zogeheten vaststellingsovereenkomst opgemaakt te worden. Dit is een schriftelijk ontslagvoorstel, waarin u voorwaarden afspreekt over de manier waarop het dienstverband wordt beëindigd. Dit is belangrijk voor zowel uw juridische positie als uw onderhandelingspositie. In deze column leest u waar u rekening mee moet houden voordat u een dergelijk voorstel ondertekent.

Het is ten eerste van belang dat u de reden van ontslag kent; ga daarom eerst in gesprek met uw werkgever. U hoeft de vaststellingsovereenkomst immers niet direct te tekenen, maar u krijgt een termijn van ongeveer twee weken om erover na te denken. Ten tweede dient u de afspraken tussen u en uw werkgever over het ontslag te controleren in de overeenkomst. Dit betreft afspraken zoals: de opzeg- en bedenktermijn, de transitievergoeding, verrekening van opleidingskosten, uitbetaling van vakantiedagen en vrijstelling van werk.

Ten derde is het belangrijk om uw recht op een Werkloosheidsuitkering (WW) te controleren. Om recht te hebben op een WW-uitkering, moet het initiatief voor uw ontslag door uw werkgever zijn genomen (ontslag op staande voet daarin uitgesloten). De opzegtermijn uit uw arbeidsovereenkomst of cao moet toegepast zijn en u bent op het moment van uw ontslag niet ziek.

Nadat u het ontslagvoorstel heeft gecontroleerd, kunt u onderhandelen over de inhoud en eventueel een tegenvoorstel doen. U bent immers niet verplicht mee te werken aan een beëindigingsovereenkomst. De reden van ontslag is daarbij van belang. Afhankelijk van de reden van ontslag, dient u werkgever namelijk aan een aantal voorwaarden te voldoen bij het aanbieden van een dergelijke vaststellingsovereenkomst.

Het is daarom raadzaam om uw vaststellingsovereenkomst te laten nakijken door een juridisch adviseur. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss helpen u daar graag bij.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Laura Tonies. Laura is student Nederlands Recht aan Tilburg University.