Tegenpartij komt overeenkomst niet na, wat moet ik doen?

14 maart 2022
Posted in blog

Tegenpartij komt overeenkomst niet na, wat moet ik doen?

Dagelijks worden er veel mondelinge en schriftelijke overeenkomsten gesloten. Uit een overeenkomst ontstaan verplichtingen voor beide partijen. Stel dat u een koopovereenkomst hebt gesloten. U heeft al voldaan aan uw verplichting: het betalen van de koopprijs. Als u dan niet krijgt waarvoor u betaald heeft, kunt u eerst proberen om te overleggen met de tegenpartij. Werkt dit niet, dan moet u de tegenpartij een laatste kans geven om zich toch nog aan de afspraak te houden. Dit doet u door middel van een aangetekende brief waarmee u de tegenpartij in gebreke stelt. In deze brief geeft u de tegenpartij een redelijk termijn waarin hij toch nog kan voldoen aan zijn verplichting. 

Als de tegenpartij na het sturen van de ingebrekestelling alsnog nakomt, dan hoeft u de volgende stappen niet te doorlopen. Indien hij geen gehoor geeft aan de brief en het nog steeds nalaat om zijn verplichting na te komen, dan kunt u de overeenkomst ontbinden. Dit doet u ook door middel van een aangetekende brief. Door te ontbinden, vervallen de verplichtingen. Dat betekent dat als u al heeft betaald, de tegenpartij verplicht is om het geld terug te geven. Als de tegenpartij ook geen gehoor geeft aan de laatste brief is, kunt u naar de rechter stappen. 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Melike Gülçür. Melike is studente rechtsgeleerdheid aan de Radboud Universiteit.