Nalatenschap bij overlijden: wat komt erbij kijken?

17 oktober 2021
Posted in blog
17 oktober 2021 Rechtswinkel Oss

Nalatenschap bij overlijden: wat komt erbij kijken?

 

Het overlijden van een dierbare brengt een moeilijke periode met zich mee. Niet alleen moet het verlies worden verwerkt, ook zal de nalatenschap van de overleden persoon moeten worden verdeeld. Door een testament op te stellen, kan ervoor worden gezorgd dat de nalatenschap wordt verdeeld zoals de overledene dat wil. Wanneer er geen testament is opgemaakt bij een notaris, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn en welk deel van de nalatenschap zij krijgen. In dat geval dient u als erfgenamen zelf voor deze verdeling van de nalatenschap te zorgen. Twijfelt u of de overledene een testament heeft gemaakt? In dat geval kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij het Centraal Testamentenregister.

De afwikkeling van de nalatenschap kan behoorlijk complex zijn. Om onderlinge conflicten tussen erfgenamen te voorkomen en de afwikkeling overzichtelijk te laten verlopen, kan het raadzaam zijn om in het testament een executeur aan te wijzen. De executeur kan een van de erfgenamen zijn, maar ook iemand van buitenaf. De executeur heeft de taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en hij zorgt ervoor dat alle schulden die nog openstaan worden betaald. Zowel tijdens zijn werkzaamheden als na afloop moet de executeur de erfgenamen informatie geven en verantwoording afleggen over de uitoefening van zijn taak. Wanneer u als erfgenaam ontevreden bent over het functioneren van de executeur, kunt u proberen deze door de kantonrechter te laten ontslaan. Daarvoor moet echter wel een gewichtige reden zijn.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, kom dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. Het is ook mogelijk om een afspraak te maken via de website. De afspraken zijn zowel fysiek als telefonisch. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Mees Bouwmeister. Mees is student Recht & Management aan de Radboud Universiteit.