12 september 2019 Lap Marketing

Mijn werkgever is failliet, wat nu?

Wanneer uw werkgever failliet gaat, gaat dit gepaard met een hoop vragen en zaken die geregeld moeten worden. Op het moment dat de rechter uw werkgever failliet verklaart, benoemt hij een curator. De curator neemt hierna de beslissingen over het bedrijf en probeert de schuldeisers te betalen. Wat betreft de werknemers heeft de curator twee mogelijkheden: u ofwel aan uw arbeidscontract houden, ofwel uw contract opzeggen.

In het geval dat de curator u aan uw arbeidscontract houdt, betekent dit dat u gewoon moet blijven werken en uiteraard recht hebt op loon. De curator kan er echter ook voor kiezen om uw contract op te zeggen. Hierbij moet hij zich wel aan de opzegtermijn van (maximaal) 6 weken houden. Wilt u zelf ontslag nemen, bijvoorbeeld omdat u ergens anders kunt werken? Dan moet u zelf uw contract opzeggen en kunt u met de curator overleggen of het mogelijk is om te stoppen alvorens uw opzegtermijn verloopt.

Kan uw werkgever uw loon niet meer betalen vanwege faillissement of surseance van betaling? Meld dit dan binnen 1 week bij UWV. Nadat u het faillissement of de surseance van betaling heeft gemeld bij UWV kunt u de faillissementsuitkering aanvragen. De faillissementsuitkering hoort u binnen 26 weken vanaf het moment dat u geen loon meer ontvangt aan te vragen. Vervolgens neemt het UWV binnen 4 weken een beslissing op uw aanvraag. Nadat u een faillissementsuitkering heeft ontvangen, heeft u recht op een WW-uitkering.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Dilara Okumus Dilara is student Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit.