27 augustus 2019 Lap Marketing

Ik ben onder bewind gesteld, wat nu?

Het kan voorkomen dat u op een moment niet meer voor uw financiële zaken kan zorgen. Denk daarbij aan een situatie waarin er sprake is van verslaving, problematische schulden of Alzheimerpatiënten. In zo’n geval kan iemand uit uw omgeving de rechter vragen om u onder bewind te stellen. In deze column leest u meer over bewindvoering en het beëindigen van deze maatregel.

De rechter benoemt een bewindvoerder wie uw belangen zal behartigen. Bewind wil zeggen dat uw goederen en uw geld onder bewind staan. U mag daar niet zelf meer over beslissen. U mag bijvoorbeeld niet uw huis verkopen zonder toestemming. Ook is het mogelijk om beperkt bewind in te stellen. In dit geval wordt er over een bepaald deel van het vermogen bewind gevoerd, bijvoorbeeld alleen over uw spaargeld.

Een bewindvoerder kan een bekende zijn of een professionele bewindvoerder: iemand die bewindvoerder van beroep is.

Bewindvoerders zijn verplicht elk jaar een rekening en verantwoording af te leggen aan u als rechthebbende en aan de kantonrechter. Op deze manier houdt u inzicht in de ontwikkeling van bijvoorbeeld uw schulden.

Indien u niet tevreden bent over de werkzaamheden van uw bewindvoerder, kunt u bij de kantonrechter terecht. In een brief kunt u uitleggen wat uw precieze klachten zijn. De rechter zal op basis van deze brief beoordelen of uw klachten gegrond zijn en nodigt u mogelijk uit voor een zitting.

Indien u uw beschermingsbewind stop wilt zetten, kunt een brief schrijven aan de kantonrechter met het beëindigingsverzoek. Daarin vermeldt u de reden dat u onder bewind bent gesteld en waarom u vraagt om beëindiging. De kantonrechter zal ook hier beslissen of de reden(en) tot stopzetting gegrond zijn. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss helpen u graag bij het opstellen van een dergelijk beëindigingsverzoek.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Félique Kouthoofd. Félique is student Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit.