17 november 2020 Lap Marketing

Gebreken in een huurwoning, wat moet ik doen?

Het is van belang dat u gebreken zoals een lekkage of achterstallig onderhoud zo snel mogelijk schriftelijk meldt bij uw verhuurder. De verhuurder moet er namelijk voor zorgen dat de woning in goede staat is en dat eventuele gebreken worden verholpen. Let wel op dat u uw verhuurder een redelijke termijn moet geven om het gebrek te herstellen. Wat een redelijke termijn is, hangt af van het gebrek. Bij dringende werkzaamheden moet uw verhuurder snel met een oplossing komen of een noodvoorziening regelen. Voor niet-dringende werkzaamheden is een termijn van zes weken gebruikelijk.

Doet uw verhuurder niets aan de gebreken en woont u in een sociale huurwoning, dan kunt u tijdelijke huurverlaging aanvragen bij de Huurcommissie. U betaalt dan een lagere huurprijs totdat het gebrek is verholpen. Indien u niet in een sociale huurwoning woont, moet u hiervoor in beginsel naar de kantonrechter, tenzij in het huurcontract is bepaald dat u de Huurcommissie kunt inschakelen.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website https://www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Daniëlle van Keulen. Daniëlle is masterstudent Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit.