Echtscheiding: welke zaken dient u onder andere te regelen?

13 januari 2021
Posted in blog
13 januari 2021 Rechtswinkel Oss

Echtscheiding: welke zaken dient u onder andere te regelen?

Indien u wilt scheiden, moet u veel regelen. Samen met uw (ex-)partner kunt u in een echtscheidingsconvenant afspraken vast leggen. U maakt bijvoorbeeld afspraken over uw woning, de verdeling van uw spullen en schulden. Heeft u samen kinderen onder de 18 jaar? Dan moet een ouderschapsplan worden opgesteld. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over uw kinderen. Zo moet er in het ouderschapsplan een omgangsregeling worden afgesproken. U kunt hierbij denken aan zaken zoals bij wie gaat het kind wonen? Op welke dagen verblijft het kind bij de andere ouder? In een ouderschapsplan moeten ook afspraken worden gemaakt over het ontvangen van kinderalimentatie, maar ook extra afspraken zoals het ontvangen kinderbijslag en het kindgebonden budget kunnen hierin worden geregeld.

Indien een partner achterblijft met minder inkomen om van te leven, kan er een recht op partneralimentatie ontstaan. Ook afspraken over de partneralimentatie dient u te regelen in een echtscheidingsconvenant. In principe geldt bij partneralimentatie de hoofdregel dat de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal jaren huwelijk, tot maximaal 5 jaar bedraagt. Hier kunnen echter extra regels gelden. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss helpen u graag bij eventuele andere zaken die geregeld dienen te worden bij scheiding.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Yamila Cromberge. Yamila is studente Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit.