1 december 2020 Lap Marketing

Aanzegverplichting wordt niet in acht genomen: wat kunt u doen?

Stel, u heeft een tijdelijk contract van bijvoorbeeld zes maanden. Veertien dagen voordat uw contract eigenlijk zou aflopen, deelt u werkgever mee dat het contract niet verlengd wordt en dat u bent ontslagen. Mag uw werkgever dit zomaar doen? En wat kunt u hiertegen doen? Uw werkgever dient u op tijd te laten weten of het tijdelijk contract verlengd wordt of niet. Dit heet ‘aanzeggen’. Hij dient hierbij een aanzegtermijn in acht te nemen. Uiterlijk één maand voor de afloop van uw contract dient uw werkgever schriftelijk de mededeling te doen tot het al dan niet verlengen van het contract. Indien uw werkgever dit niet op tijd doet, kunt u recht hebben op een aanzegvergoeding. U heeft recht op maximaal een maandsalaris indien uw werkgever niets laat weten over eventuele contractverlenging. Indien uw werkgever wél iets laat weten maar te laat is met de aanzegging, heeft u ook recht op een vergoeding. Hierbij geldt dat als uw werkgever bijvoorbeeld een week te laat is, u recht heeft op een vergoeding van een weeksalaris. Indien u recht heeft op een aanzegvergoeding, dan moet u binnen drie weken na afloop van uw contract zelf vragen om deze vergoeding bij uw werkgever. Dit geschiedt door het sturen van een aangetekende brief.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, maak dan gerust een afspraak voor een van onze telefonische spreekuren. Het telefonisch spreekuur vervangt tijdelijk het fysieke spreekuur. Via onze website www.rechtswinkeloss.nl/afspraakformulier kan een afspraak worden gemaakt. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Yamila Cromberge. Yamila is studente Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit.