Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Bjorn Eggen, Rogier van Lonkhuijsen, Irene Theunisse, Arja Dieteren, Alexander Thijssen, Julie Wassenberg en Vera Weling.

 

Dhr. mr. B.V.G. Eggen (voorzitter)
Tijdens zijn studie is Bjorn Eggen ruim vier jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en als bestuurslid bij Rechtwinkel Oss. Sinds de afronding van zijn masters Strafrecht en Staats- en bestuursrecht, is Eggen werkzaam als docent en onderzoeker aan de Radboud Universiteit. Bij de vaksectie Straf(proces)recht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid verricht hij onderzoek naar onder andere openbare ordeverstoringen. Hij haalt energie uit het contact met studenten en het er samen met studenten voor zorgen dat juridische adviezen van goede kwaliteit zijn.

 

Dhr. R.F.J. van Lonkhuijsen, BBA (secretaris)
Rogier van Lonkhuijsen voltooide zijn middelbare school aan het Titus Brandsmalyceum in Oss en studeerde MER/Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Momenteel is hij werkzaam als insights analyst bij een internationaal marktonderzoeksbureau welke de focus heeft liggen op de FMCG-markt. Rogier is secretaris van de Raad van Toezicht en houdt zich onder andere bezig met de “financiële gezondheid” van de stichting. Daarnaast ondersteunt hij waar nodig de overige leden van de Raad met het opstellen nieuwe doelen voor de stichting en haar bestuur zodat de organisatie innovatief en vernieuwend blijft.

 

Mevr. mr. I.L.M.W. Theunisse 
Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Tijdens haar studie is Irene ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als medewerker, teamcaptain en bestuurslid. Momenteel werkt zij als advocaat in Amsterdam. Binnen de Raad van Toezicht bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden. 

 

Mevr. mr. J.M. Wassenberg
Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

 

Dhr. mr. A.C.L.F. Thijssen
Alexander Thijssen is één van de initiatiefnemers van Rechtswinkel Oss en vervulde de rol van oprichtingsvoorzitter. Thijssen studeerde Rechten aan de Radboud Universiteit, in die periode was hij enkele jaren vrijwilliger en later voorzitter van Rechtswinkel Nijmegen-West en later Rechtswinkel Oss. Binnen de Raad van Toezicht heeft hij de strategie en innovatie van de organisatie als aandachtsgebied.

 

Mevr. mr. A.K.M. Dieteren
Na haar master Ondernemingsrecht aan de Radboud Universiteit, is Arja in dienst getreden als analist bij een financiële instelling. Tijdens haar studie is zij drie jaar werkzaam geweest als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid bij Rechtswinkel Oss. Vanuit haar ervaring als bestuurslid en professionele expertise is Dieteren lid van de kascontrolecommissie. Zij vindt het heel erg mooi om als lid van de Raad van Toezicht betrokken te blijven bij het realiseren van de doelstellingen van Rechtswinkel Oss!

Mevr. mr. V.H.L. Weling
Vera Weling heeft de master Ondernemingsrecht afgerond aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is ze ruim 2,5 jaar werkzaam geweest bij Rechtswinkel Oss. Zij heeft ervaring opgedaan als medewerker, teamcaptain en financieel bestuurslid van het zevende bestuur van de rechtswinkel. Vanuit haar ervaring als financieel bestuurslid is zij lid van de kascontrolecommissie van de Raad van Toezicht. Momenteel werkt Vera als juridisch medewerker bij een advocatenkantoor in Veldhoven.