Bestuur

Maarten Finkers

Maarten is momenteel voorzitter van Rechtswinkel Oss, nadat hij zich ruim anderhalf jaar met veel enthousiasme en fanatisme heeft ingezet als medewerker en teamcaptain. Naast Rechtswinkel Oss zet Maarten zich tevens in voor de introductie van de rechtenfaculteit van de Radboud Universiteit, de studievereniging en een nationale pleitwedstrijd.

 

 

 

 

 

 

 

Lilian Veldkamp

Lilian vervult binnen het achtste jaar de functie van penningmeester. Zij is nu bijna twee jaar werkzaam bij Rechtswinkel Oss en doet dit met veel enthousiasme en plezier. Verder zit zij op dit moment in haar eerste jaar van haar master Ondernemingsrecht en Financieel recht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Kroezen

Stefan bekleedt tijdens dit bestuursjaar de functie van secretaris. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met de interne bedrijfsvoering van de stichting. Sinds april 2016 is Stefan actief betrokken bij de rechtswinkel en heeft hij al veel mensen mogen helpen met hun juridische vraagstukken. Op dit moment zit Stefan in het derde jaar van de bachelor Notarieel recht.

 

 

 

 

 

 

Tessa van Roermund

Tijdens het achtste bestuur van de rechtswinkel zal Tessa zich bezig houden met de externe bedrijfsvoering van de stichting. Zij is nu ruim een jaar werkzaam bij de rechtswinkel en heeft in die periode zich met veel ambitie ingezet binnen verschillende commissies. Tessa volgt nu het pre-masterprogramma Nederlands recht aan de Radboud Universiteit en zal in februari met haar master beginnen.

 

 

 

 

 

Medewerkers

Momenteel zijn 35 vrijwilligers actief voor Rechtswinkel Oss. Bijna alle medewerkers zijn rechtenstudent aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Oprichting

De oprichters van Rechtswinkel Oss zijn:
Jasper Borger
Alexander Thijssen
Max Ruesen
Ciarán O’Connor
Wieke Timmermans

 

Stichting Rechtswinkel Oss is in september 2009 opgericht door Jasper Borger, Ciaran O’Connor, Max Ruesen en Alexander Thijssen. O’Connor, Ruesen en Thijssen vormden het eerste bestuur. In mei 2010 opende Rechtswinkel Oss haar deuren. Op 4 april 2011 is Wieke Timmermans tevens uitgeroepen tot oprichtster vanwege haar grote bijdrage aan de totstandbrenging van een rechtswinkel in Oss.

 

Raad van Toezicht

De rechtswinkel heeft een Raad van Toezicht. Zij houdt toezicht op de gang van zaken binnen Rechtswinkel Oss en heeft een controlerende en adviserende taak. De Raad van Toezicht bestaat uit personen met relevante ervaring en het overwicht om een toezichthoudende rol uit te oefenen. De personen die in de Raad van Toezicht zitting hebben zijn Irene Theunisse, Rogier van Lonkhuijsen, Stef Keunen en Julie Wassenberg.

 

Mevr. I.L.M.W. Theunisse LL.B. (voorzitter)
Irene Theunisse is geboren en getogen in Berghem en voltooide het VWO aan het Maaslandcollege in Oss. Momenteel is zij masterstudent Burgerlijk recht & Staats- en Bestuursrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Irene is ruim 2,5 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker. Daarnaast nam zij als secretaris zitting in het vierde bestuur van de rechtswinkel. Binnen de Raad van Toezicht vervult Theunisse de functie van voorzitter en bekommert zij zich om beleidsmatige aangelegenheden.

 

Dhr. R.F.J. van Lonkhuijsen, BBA (secretaris)
Rogier van Lonkhuijsen voltooide zijn middelbare school aan het Titus Brandsmalyceum in Oss en studeerde MER/Bedrijfskunde aan Avans Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Momenteel is hij werkzaam als backoffice medewerker bij een internationaal marktonderzoeksbureau welke de focus heeft liggen op de FMCG-markt. Rogier is secretaris van de Raad van Toezicht en houdt zich onder andere bezig met de “financiële gezondheid” van de stichting. Daarnaast ondersteunt hij waar nodig de overige leden van de Raad met het opstellen nieuwe doelen voor de stichting en haar bestuur zodat de organisatie innovatief en vernieuwend blijft.

 

Dhr. mr. S.A.M. Keunen
Stef Keunen voltooide zijn VWO aan het St. Willibrord Gymnasium in Deurne en studeerde vervolgens Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Momenteel is hij werkzaam bij een grote verzekeraar. Tijdens zijn studie is Stef ruim drie jaar betrokken geweest bij Rechtswinkel Oss; eerst als juridisch medewerker, later als bestuurslid. Binnen de Raad van Toezicht houdt hij zich voornamelijk bezig met het toezicht op de financiële bedrijfsvoering van de stichting.

 

Mevr. mr. J.M. Wassenberg
Julie Wassenberg heeft Nederlands recht en Europees recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens haar studie is Julie ruim 3 jaar actief geweest bij Rechtswinkel Oss als juridisch medewerker en teamcaptain. Daarnaast nam zij als voorzitter zitting in het zesde bestuur van de rechtswinkel. Momenteel is zij werkzaam als advocaat in Amsterdam.

 

Comité van Aanbevelingen

Rechtswinkel Oss krijgt steun van personen met rechtswinkelervaring, vanuit juridisch wetenschappelijke hoek en van personen met politieke en maatschappelijke betrokkenheid. Het Comité van Aanbevelingen bestaat uit de onderstaande personen:

 

mr. ing. W.G.J.M. van de Camp
Wim van de Camp werd in 1953 in Oss geboren. Sinds juli 2009 is hij lid van het Europees Parlement voor het CDA. Daarvoor was hij ruim 23 jaar lid van de Tweede Kamer voor diezelfde partij.

Van de Camp steunt Rechtswinkel Oss om twee redenen. Ten eerste vindt hij dat het initiatief bijdraagt aan een positief beeld van jongeren. ‘Geheel vrijwillig reiken studenten een helpende hand, dat vind ik geweldig’, aldus de Europarlementariër. Daarnaast vindt Van de Camp het belangrijk dat Rechtswinkel Oss opkomt voor mensen die in moeilijkheden verkeren. ‘Als mensen op tijd goede rechtshulp krijgen, kunnen veel juridische problemen worden voorkomen. Rechtswinkel Oss zorgt dat mensen kunnen blijven meedoen in de maatschappij.’

 

Dhr. T.C.G.T.M. Vinken
Theo Vinken is directievoorzitter van Rabobank Oss Berheze. Daarnaast is hij o.a. voorzitter van het bestuur van de Stichting Winterland Oss en van de Stichting Ronald Mc Donald Huis Zuidoost-Brabant. In talloze andere functies laat Theo Vinken zijn maatschappelijke betrokkenheid blijken. In 2009 werd hij geridderd vanwege zijn grote inzet voor de maatschappij.

Theo Vinken spreekt zijn steun uit voor Rechtswinkel Oss vanwege de maatschappelijke betrokkenheid die uit het initiatief blijkt. Ook vindt hij het een goede zaak dat studenten vrijwillig mensen helpen: ‘Door Rechtswinkel Oss raken jonge mensen bekend met de waarde van vrijwilligerswerk en de voldoening die een mens daaruit kan putten.’

 

prof. mr. S.E. Bartels
Decaan van de Facutleit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, hoogleraar Burgerlijk Recht aan de Radboud Universiteit, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof ’s-Hertogenbosch

 

prof. mr. C.J.H. Jansen
Oud-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit, hoogleraar Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht, voorzitter Onderzoekscentrum Onderneming & Recht

 

mr. drs. S.D.P. Kole
Onderzoeker en universitair docent Bestuursrecht, oud-voorzitter Rechtswinkel Nijmegen-West

 

mr. dr. J.W.A. Fleuren
Senior docent Rechtsmethodologie aan de Radboud Universiteit, rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zutphen, rechtswinkelcoördinator van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en oud-voorzitter Rechtswinkel Cuijk