Help ontslagen! Heb ik recht op een vergoeding?

by with Reacties uitgeschakeld voor Help ontslagen! Heb ik recht op een vergoeding?
juni 4, 2019

Als u wordt ontslagen of als uw arbeidscontract binnenkort eindigt, kan dit vervelende situaties oproepen met veel juridische vragen. Één daarvan is of u eventueel recht heeft op een financiële vergoeding. Dit heet een transitievergoeding. U kunt deze ‘ontslagvergoeding’ bijvoorbeeld gebruiken voor scholing om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding, dient er aan twee basisvoorwaarden te zijn voldaan.

De eerste voorwaarde is dat u minimaal twee jaar in dienst bent geweest bij uw huidige werkgever. De tweede voorwaarde is dat het initiatief om het dienstverband te beëindigen of niet voort te zetten bij uw werkgever ligt. Het is mogelijk dat u wel voldoet aan de genoemde basisvoorwaarden, maar alsnog geen recht heeft op een transitievergoeding. Een voorbeeld hiervan is wanneer u ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of wanneer u bent ontslagen omdat u de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Indien u wel in aanmerking komt voor een vergoeding, is de hoogte hiervan mede afhankelijk van uw salaris, het aantal jaren dat u in dienst bent geweest en andere factoren (type arbeidscontract en bedrijf). Voor de hoogte van de transitievergoeding geldt algemeen het volgende. De eerste tien dienstjaren bouwt u een transitievergoeding op ter grootte van 1/3 van uw bruto maandsalaris per jaar. Over de daaropvolgende dienstjaren geldt een opbouw van 1/2 bruto maandsalaris per jaar. De transitievergoeding is per 1 januari 2019 gemaximeerd tot een bedrag van €81.000,- bruto. Als u op jaarbasis meer dan dit bedrag verdient, dan geldt voor u een maximum van een jaarsalaris.

Echter, u hoeft niet altijd genoegen te nemen met de aangeboden vergoeding door uw werkgever. Wij raden u daarom aan om dit te laten controleren door een juridisch adviseur. De medewerkers van Stichting Rechtswinkel Oss helpen u hier graag bij.

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

Deze column is geschreven door Dilara Okumus. Dilara is student Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit.

Comments are closed.