Gesubsidieerde Rechtsbijstand

by with Reacties uitgeschakeld voor Gesubsidieerde Rechtsbijstand
maart 6, 2019

Juridische bijstand kan kostbaar zijn. Gelukkig is er vaak rechtsbijstand mogelijk wanneer u zelf de kosten van een advocaat niet kan betalen. Dit is geregeld in de Wet op de Rechtsbijstand. Wanneer een deel van de advocaatkosten door de overheid worden betaald, heet dit gesubsidieerde rechtsbijstand.

Op deze manier kan iedereen juridisch geholpen en vertegenwoordigd worden. Om aanspraak te maken op gesubsidieerde rechtsbijstand moet worden voldaan aan drie voorwaarden.

Voorwaarden

Ten eerste dient er sprake te zijn van een situatie waardoor u een goede reden heeft om gebruik te maken van gefinancierde rechtsbijstand. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een conflict heeft met een wederpartij en als u dit conflict niet zelf of in onderling overleg kunt oplossen. 

Ten tweede wordt er gekeken naar de hoogte van uw inkomen. Bij de controle van uw inkomsten wordt uitgegaan van het inkomen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit wordt het peiljaar genoemd.  Indien u in 2019 in aanmerking wilt komen voor gefinancierde rechtsbijstand, wordt naar uw inkomen uit 2017 gekeken. Bent u alleenstaande, dan mag de hoogte van uw inkomen in 2017 niet meer dan €27.300 bedragen. Bent u gehuwd, samenwonend, of heeft u een eenoudergezin, dan mag uw inkomen niet hoger zijn dan €38.600. Ten derde wordt er gekeken naar de hoogte van uw vermogen. Uw vermogen in box 3 mag niet groter zijn dan €25.000 (peiljaar 2017).

Eigen bijdrage

U betaalt weliswaar altijd een eigen bijdrage. Deze bijdrage varieert van €199 tot €835, afhankelijk  van de hoogte van uw inkomen. Uw advocaat zal de toevoeging voor u aanvragen. Dit hoeft u niet zelf te doen.

Rechtswinkel Oss

Uiteraard kunt u wanneer u juridisch advies zoekt, terecht bij Stichting Rechtswinkel Oss. Onze medewerkers staan iedere woensdag en donderdagavond voor u klaar in Wijkcentrum Schadewijk. Tevens zijn wij op maandagavond, in de even weken, te vinden in de Berghplaets in Berghem.

Dit artikel is geschreven door Thom Neijzen. Thom is derdejaarsstudent Recht & Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Comments are closed.