Erven? Bezint eer ge begint!

by with Reacties uitgeschakeld voor Erven? Bezint eer ge begint!
februari 19, 2017

Deze column is verschenen op berghem.nl

 

Erven? Bezint eer ge begint!

 

U wordt opgeroepen tot erfgenaam. Tot uw groot verdriet is onlangs namelijk een dierbare van u overleden. U heeft drie mogelijkheden ten aanzien van de erfenis: u kunt deze zuiver aanvaarden, verwerpen of beneficiair aanvaarden.

 

Zuivere aanvaarding

Ten eerste wil ik ingaan op zuivere aanvaarding. Over het algemeen zal zich geen probleem voordoen op het moment dat het saldo van de erfenis positief is. Dit ligt anders wanneer de erfenis uit een negatief saldo bestaat. Indien u de erfenis zuiver aanvaardt, krijgt u alle goederen en schulden van de overledene. U wilt uiteraard geen grote schulden erven. U dient dan namelijk de schulden uit eigen zak te betalen. De wet kent geen duidelijke vormvereisten voor zuivere aanvaarding. U aanvaardt al zuiver indien u zich als zodanig gedraagt, terwijl u niet een uitdrukkelijke keuze heeft uitgebracht. Indien u met de bankpas van de overledene pint of spullen uit het huis van de overledene meeneemt, aanvaardt u al zuiver.

 

Verwerping

Ten tweede aandacht voor de verwerping. Indien u niets met de erfenis te maken wilt hebben, kunt u de erfenis verwerpen. U heeft geen recht op goederen, maar daartegenover staat dat u niet aansprakelijk bent voor schulden. Indien u voor verwerpen kiest, dient u een verklaring bij de griffie van de rechtbank van het sterfhuis af te geven. Het afleggen van een dergelijke verklaring kost € 123. Een gedane keuze kan niet worden teruggedraaid: eenmaal verworpen blijft verworpen.

 

Beneficiaire aanvaarding

Indien u zuiver aanvaardt, krijgt u alles. Indien u verwerpt, krijgt u niets. De beneficiaire aanvaarding is een guldenmiddenweg tussen deze twee polen. Als u niet zeker bent over het saldo van de erfenis (positief of negatief) ligt beneficiaire aanvaarding in de rede. U hoeft de schulden van de erfenis niet uit eigen zak te betalen als blijkt dat het saldo negatief is. Overtreffen de baten de lasten? Dan erft u alsnog goederen van de overledene. U dient tevens voor beneficiaire aanvaarding een verklaring af te leggen bij de griffie van de rechtbank van het sterfhuis.

 

Slotsom, bezint eer ge begint

Sommige erfenissen bevatten grote schulden. Het is voor u van groot belang te weten wat u wel en niet mag doen ten aanzien van hetgeen wordt nagelaten door de overledene. Immers, u wilt toch niet schulden van een ander betalen?

 

Heeft u naar aanleiding van deze column nog vragen of heeft u andere juridische vragen, komt u dan gerust langs op een van onze inloopspreekuren. De actuele openingstijden vindt u op onze website www.rechtswinkeloss.nl. Daarnaast kunt u onze Facebook-pagina liken om op de hoogte te blijven van Rechtswinkel Oss.

 

Deze column is geschreven door Stefan Kroezen. Stefan is derdejaarsstudent Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit.

Comments are closed.