Bestuur 

In april 2019 is het tiende bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss aangetreden. Dit bestuur wordt gevormd door Rosa Cuesta Valentin, Loes Nelissen, Joyce de Bruijn en Nahrin Danho.

Rosa Cuesta Valentin

Rosa is de voorzitter van het tiende bestuur van Stichting Rechtswinkel Oss. Ze is geboren in Amsterdam. Na het behalen van haar VWO-diploma vertrok ze naar Nijmegen om daar Nederlands Recht te gaan studeren aan de Radboud Universiteit. Rosa zit nu in het derde jaar van haar bachelor en zal volgend jaar beginnen aan de master Financieel recht. Ze is nu anderhalf jaar werkzaam bij Stichting Rechtswinkel Oss.

Loes Nelissen

Loes vervult het aankomend jaar de rol van penningmeester. Dit houdt in dat zij zich bezig gaat houden met het financiële reilen en zeilen van Stichting Rechtswinkel Oss. Loes is afkomstig uit Sevenum en heeft haar VWO-diploma behaald aan het Dendron College.  Momenteel zit zij in het derde jaar van haar bachelor Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In september zal Loes gaan starten met de master Burgerlijk recht. Naast haar studie is zij werkstudent bij Hekkelman Advocaten & Notarissen. Loes is sinds september 2017 als medewerker en teamcaptain werkzaam bij de rechtswinkel.  

Joyce de Bruijn

Joyce is dit jaar het bestuurslid dat zich bezig gaat houden met de secretariële taken binnen Stichting Rechtswinkel Oss. Ze is geboren en getogen in Oss en voltooide het VWO aan het Titus Brandsmalyceum. Momenteel zit ze in het derde jaar van de plusstudie Recht & Management aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In september zal ze beginnen aan de master Staats- en bestuursrecht. Joyce is sinds september 2017 actief bij de rechtswinkel, zowel als medewerker als teamcaptain.

Nahrin Danho

Nahrin zal zich dit jaar als bestuurslid bezig gaan het houden met de Marketing van de rechtswinkel en zal zich bovendien focussen op de opleiding van medewerkers. Zij is afkomstig uit Oldenzaal en heeft daar aan het Twents Carmel College haar VWO-diploma behaald. Op dit moment zit zij in het derde jaar van de studie Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Volgend collegejaar zal ze allereerst stage gaan lopen en vervolgens ook starten aan haar master Ondernemingsrecht. Nahrin is nu ruim een jaar werkzaam bij Stichting Rechtswinkel Oss.


Van links naar rechts: Rosa, Nahrin, Loes en Joyce